Hotline 0904.41.51.88
Giờ làm việc 8h30 - 17h
Slide
Bảo vệ tòa nhà
Ảnh slide

Tầm nhìn chiến lược

  Tầm nhìn

Công ty cổ phần bảo vệ An Ninh Toàn Cầu phấn đấu không ngừng để trở thành một tổ chức hoạt động về công tác An Ninh bảo vệ hàng đầu tại Việt Nam , đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng xã hội và nâng cao giá trị cuộc sống của các thành viên thông qua những điều kiện phát triển tốt nhất về vật 
chất và tinh thần.


 

  Tuyên bố sứ mệnh

Trở thành một Công ty mạnh đa quốc gia, bền vững lâu dài duy trì và phát triển thương hiệu giá trị thương hiệu trở nên uy tín, có sức cạnh tranh trong nước


 

  Giá trị cốt lõi của Công ty

• “Đoàn kết và Hợp tác” tạo nên sức mạnh của công ty và phát triển của  khách hàng.
• “Tận tâm và Uy tín” đối với mọi khách hàng và đối tác .
• “Sáng tạo và Đổi mới” trong từng sản phẩm, dịch vụ và lĩnh vực hoạt động.
• “Lợi nhuận và hiệu quả” là giá trị căn bản của hoạt động sản xuất kinh doanh.
• “Chuyên nghiệp và tiêu chuẩn hoá” là giá trị cốt lõi của văn hoá doanh nghiệp.


 

  Định hướng chiến lược

• Năm 2013 trở thành một trong những công ty lớn mạnh ổn định bền vững với thế mạnh 
trong lĩnh vực bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của quý khách hàng


 

  Mục tiêu tăng trưởng

• Trở thành một trong những công ty có tiếng trên thị trường trong nước .
• Cam kết bảo vệ uy tín thương hiệu và kinh doanh dài hạn trên cơ sở tôn trọng các qui định và luật pháp xã hội.
• Đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam.
• Luôn cố gắng bảo đảm những quyền lợi tốt nhất cho khách hàng và các đối tác.
• Tăng trưởng và phát triển ổn định gắn kết với việc bảo vệ tài nguyên và môi trường.
• Luôn cung ứng những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng và uy tín cao, đạt tiêu chuẩn qui định.
• Mở rộng mạng lưới hoạt động kinh danh trên phạm vi toàn quốc.

Bài viết liên quan

Thư ngỏ

Thư ngỏ

KÍNH GỬI QUÝ VỊ,    “Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ An Ninh Toàn Cầu gửi tới toàn...